“It is impossible in considering types of holes for a course to suggest any positive sequence
of alignment, for each layout should be designed to fit the particular ground on which it lies”.
William Flynn, Golf Course Architect - 1927

"The educated taste admires simplicity of design and sound workmanship for their
own sake rather than over-decoration and the crowding of artificial hazards."
Tom Simpson, Golf Course Architect - 1928

“Although the fairway may be made as broad as space allows, it will be highly desirable
to play on to some particular position of it, in order to simplify the next stroke.”
Harry S. Colt, Golf Course Architect - 1921

“The chief object of every golf architect worth his salt is to imitate the beauties
of nature so closely as to make his work indistinguishable from nature itself.”
Alister Mackenzie, Golf Course Architect - 1920

Arkitekttjenester

Disse eller deler av disse tjenestene kan utføres etter avtale:

Forprosjekt

Skisser, prosjektmøter, møter med myndigheter, forprosjekttegninger.

Myndighetsbehandling

Søknader og kvalitetskontroll ifølge Plan- og bygningsloven.

Detaljprosjekt

Arbeidstegninger, beskrivelser og detaljer.

Anbud

Innhenting av anbud, valg av entreprenører, kontrakt.

Byggeprosessen

Sporadisk oppfølging på byggeplassen eller full byggeledelse.