“It is impossible in considering types of holes for a course to suggest any positive sequence
of alignment, for each layout should be designed to fit the particular ground on which it lies”.
William Flynn, Golf Course Architect - 1927

"The educated taste admires simplicity of design and sound workmanship for their
own sake rather than over-decoration and the crowding of artificial hazards."
Tom Simpson, Golf Course Architect - 1928

“Although the fairway may be made as broad as space allows, it will be highly desirable
to play on to some particular position of it, in order to simplify the next stroke.”
Harry S. Colt, Golf Course Architect - 1921

“The chief object of every golf architect worth his salt is to imitate the beauties
of nature so closely as to make his work indistinguishable from nature itself.”
Alister Mackenzie, Golf Course Architect - 1920

Biografi

Gjennom 25 år som arkitekt hos Leiv Nes Arkitekter AS, de siste 15 som medeier og partner, har jeg hatt gleden av å ha deltatt i prosjekteringen av mange typer bygninger; eneboliger, boligblokker, sykehus, sykehjem, renseanlegg, kontorbygninger, verkstedbygg, klubbhus for golfbaner, blant annet. Etter eksamen som Byggingeniør i 1977, var jeg overbevist om at det var arkitekt og formgiver jeg ville være, og i 1983 ble jeg ansatt som arkitekt hos Nes & Brunvathne (som senere ble Leiv Nes Arkitekter AS).

Mitt firma, Svein D Olsnes : Arkitekt , skal fortrinnsvis drive med de mindre og mellomstore oppgavene; påbygg til hus, eneboliger, rekkehus, bebyggelsesplaner, mindre kontorbygg og ikke minst, klubbhus for golfbaner. Jeg kan også ta på meg større oppdrag, men da i samarbeid med Leiv Nes Arkitekter AS eller andre store kontorer.